نظرتون درباره این سایت چیه؟؟؟
(42.85%) 9
عالیه
(38.09%) 8
خوبه
(4.761%) 1
متوسطه
(14.28%) 3
ضعیفه

تعداد شرکت کنندگان : 21